København NV:

Ingen steder registreret

Udskænkningssteder

Ingen steder registreret

Indkøbssteder

Ingen steder registreret